LOTTED ROBOOLÜMPIAL

17.11.2021

Käesoleva õppeaasta sügis on Midrimaal olnud ootamatult robootikatihe! Kevadel ProgeTiigri projekti kaudu saadud robootikavahendite soetamise tulemusena on selle valdkonna tegevus uue hoo sisse saanud!

Lisaks sellele, et õpetajate jaoks on kõik robootikavahendid kaardistatud ja nendega tutvumist toetavad materjalid koostatud, on väga tegus ka uuesti kokku tulnud robootika töögrupp õpetaja Liina Ojamaa eestvedamisel. Lühikese ajaga on toimunud juba neli töögrupi koosolekut, mille tulemusena on

  • läbi viidud robonädal lasteaias QR-koodidega orienteerumiseks

  • koostatud on õppematerjal mõistatamisoskuse kujundamiseks ja aedviljade nimetuste kinnistamiseks

  • läbiviidud ettevõtmisi on kajastatud üle-euroopalise CodeWeek´i raames

  • LOTTE RÜHMA LAPSED LÕID KAASA ROBOOLÜMPIAL ProgeTiigri Tulevikutegijad2021.

Olümpialastele jagati mitmeid erinevaid ülesandeid, mille lahendamises lapsed kaasa lüüa said! Iga lasteaed võis valida, milliseid ülesandeid lahendama hakatakse. Lotte rühma lapsed valisid väljakutse panna Bee-Bot robotmesilased “tantsima”! Ülesande sügavamaks sisuks oli panna erinevaid roboteid koostöös sünkroonis liikuma.

Sellist ülesannet lahendasid meie lapsed meeskonnana esmakordselt! Väga kiiresti sai selgeke, et ei piisa vaid koos loodud robotmesilase liikumisprogrammist – ka roboti käivitaja peab suutma teha väga täpset koostööd programmi sisselülitamiseks…

ProgeTiigri tulevikutegijatele mõeldud väljakutseid oli aga oluliselt rohkem ja kindlasti tuleb Midrimaa lastel veelgi ette päevi, mil tuleb üheskoos hakata lahendama järgmisi programmeerimisalaseid väljakutseid, et läbi teha kogu lasteaedadele pakutud väljakutsete pakett!

Igal juhul on ProgeTiigri projekti toel meie lasteaia laste robootikaalaste väljakutsete vastuvõtmise julgus oluliselt kasvanud!

Püüame ka edaspidi robootika-alastes projektides kaasa lüüa!

 

You Might Also Like