MÕISTA-MÕISTA, MIS SEE ON…

21.10.2021

Midrimaal on kokkulepe, et iga lasteaias tegutsev töögrupp korraldab vähemalt 1x aastas põneva ettevõtmise kas kõigile lastele või personalile.

Robogrupp (robootika töörühm) otsustas kohe sügisel laste elu lasteaias veidi põnevamaks teha! Mõeldud-tehtud!

Grupi liikmed otsustasid, et oktoobrikuu keskpaigas on paras aeg viia ellu robonädal ja aidata lastel korrata selgeksõpitud aedviljade nimetusi. Ja et õppimist veidi huvitavamaks ja väljakutseid pakkuvaks teha, pandi kokku mõistatuste pakett 3-5-aastastele lastele ja 5-7-aastastele lastele. Mõistatusi ei lahenda lapsed ka lasteaias just iga päev ning kodudes ehk vähemgi veel… Mõistatuse õigesti ära arvamist aitas kontrollida lahendust kirjeldav pilt. Lahendussõnad aga tuli kirjutada ristsõnasse, mis andis eri vanusegruppides erinevad lahendid (BEEBOT; ROBOTEGU)

Mõned õpetajad andsid oma rühma kõigile lastele ristsõna aluse ja ülesande lahendamine tuli sooritada iseseisvalt. Et 5-7-aastastele veelgi suuremat väljakutset pakkuda, tuli lahendsõna kirjutada ristsõnaruudustikku mitmuses. Oli see vast mõne lapse jaoks pähkel!

Kuidas see kõik siis robogrupiga seotud peaks olema? Ega väga palju ei olegi, kui vaid välja arvata asjaolu, et mõistatuse teadasaamiseks oli lastel vaja kasutada tahvelarvutit ja selles olevat QR-koodi lugejat (äpp). 3-5-aastaste laste mõistatused olid kollasel paberil leitavate QR-koodide taga peidus (mõistatus, aedvilja pilt ja sõnaline vastus), 5-7-aastaste laste jaoks olid rohelistel alustel QR-koodid, mille lugemisel avanes üksnes mõistatus! Seega tuli vanematel midrimaalastel tõsiselt pead murda, et mõistatusele lahend leida, see mitmusesse panna ning siis ka ristsõnasse kirjutada. Põnevust oli palju ja seda näitavad ka juuresolevad pildid!

Robogrupi poolt loodud robonädala õppematerjalid jäävad täiendama Midrimaa raamatukogu, et soovi korral saaksid õpetajad juba olemasolevaid materjale edaspidigi kasutada. Ka otsustati robogrupis, et oktoobrikuu viimasel nädala toimuva tervisenädala tarbeks valmistatakse aedviljade nimetusi kinnistada aitavad õppevahendid ja Bee-Bot robotmesilase jaoks.

Bee-Bot robotmesilane on esimene robootikavahend, mis väga usinasti mööda Midrimaa rühmi ringi lendab ja laste igapäeva põnevust toob! Oleme väga tänulikud robogrupi liikmetele põneva QR-orienteerumise nädala eest Midrimaal! 

You Might Also Like