TULEOHUTUSE ENNETUSTÖÖ

29.09.2020

Iga õppeaasta I poolaastal saavad Midrimaa koolieelikud kinnistada oma teadmisi tuleohtutse valdkonnas projekti TULEST TARGEM! õppepäeval osalemise kaudu.

Reedel, 25.septembril, püüdsid tulest targemaks saada Päikesekiirte ja Trollide rühma lapsed, 2.oktoobril saavad oma küsimustele vastused Mesimummi ja Oravakeste rühma lapsed.

Päästeameti Keila komando päästjad on juba mitmendat aastat sõitnud oma meeskonnaga Saue Midrimaa lasteaia õuele ja tutvustanud lastele tuletõrjuja tööd, tuletanud lastega koos meelde ohutusnõudeid tulega ringikäimisel ning korranud üle tegutsemise korra tulekahju puhkemise puhul.

Midrimaa koolieelikutel oli ka sel aastal võimalik lähemalt uurida tuletõrjuja riietust, selle turvalisust lisavaid detaile ning oma käega katsuda ja silmaga näha tulekahjude või päästeoperatsioonide käigus kasutatavaid töövahendeid ja tehnikat. Päästeauto ekipaaži liikmed on lastele kindlasti suureks eeskujuks!

Igaühele meist on oluline omada teadmisi tuleohutusest ning tunda, et on võimalik olla tulest targem!

Täname Päästeameti Kelia komando mehi laste jaoks nii olulise ennetustöö tegemise eest nii vastutusrikka töö kõrvalt!

You Might Also Like