Digiaasta Midrimaal

30.01.2019

2018/2019 õppeaasta on Midrimaa pere jaoks olnud tõeline digiaasta! Alustasime üsna aasta alguses sellega, et välja selgitada,  millised on meie õpetajate digioskused ja millest alustada, et selles valdkonnas ennast paremini tunda.

Peale enseshindamist tegime kokkuvõtted ja selgitasime välja meie ühised nõrgimad kohad haridustehnoloogias ning hakkasime planeerima edasisi tegevusi. Veebruarikuus alustas meie lasteaia kolmeliikmeline naiskond HITSA (Haridusinnovatsiooni Sihtasutus)  poolt korraldatud koolitust Personali digipädevuste arendamine haridusasutuses, et tutvuda ootustega õpetajate digipädevustele ning alustada Midrimaal süsteemsemat tegevust üheskoos ja teineteiselt õppimises.

Koolituse tulemiks oligi oma asutuse personali digioskuste arendamise kava koostamine. Kava valmis juunikuu alguseks. Sellega oli uueks õppeaastaks plaan koostatud ja süsteem õppimiseks loodud!

Meie väike meeskond otsustas alustada kõige lihtsamast – kava nägi ette kogemuste jagamist kolleegide vahel, lasteaias olemasolevate vahendite kasutamisoskuse arendamist ja võimalusel koostööd HITSA-ga. Esimesena pani õpetajate oskused proovile augustikuu, kui vahetati välja suurem osa meie lasteaia arvutipargist! Uute arvutite ja uue töökeskkonnaga tulid kõik õpetajad ladusalt toime! Lisaks vahetasime augustikuu lõpus välja elasteaed.ee veebikeskkonna Eliis vastu! Ka see kulges oluliselt vähem valutult, kui kartnud olime!

Septembrikuus valminud õppeaasta tegevuskavasse said lisatud ka suurem enamus digioskuste arendamise tegevusi. Tänaseks on õpetajatel võimalus saada abi erinevate tehnikavidinate kasutamisel nii õppe-, kui vaba aja tegevustes. Toimunud on 2 HITSA poolt läbiviidud koolitust kõigile pedagoogidele ja üks õpetaja on tõsisemalt uurimńud eTwinningu võimalusi laste vaba aja ja õppetegevuse mitmekesistamiseks koostöös kollegidega välisriikidest. Õpetajate eestvedamisel osalevad Midrimaa lapsed Huvitava bioloogia koolis, löövad kaasa Räpina aianduskooli taimekasvatusprojektides, mis kõik nõuavad lisaks tööle lastega ka digivahendite ja veebikeskkondade kasutamist.

Õpetaja Liisa Ojapõld oli meie lasteaias mentoriks TLÜ tudengile haridustehnoloogia praktika juhendamisel. Ühe praktika osana viis üliõpilane lasteaias läbi sisekoolituse õpetajatele teemal – Nutitahvli kasutamine õppetegevuste rikastamiseks. Soovijatel oli võimalus  õppida tundma QR-koode, katsetada veebirakendust Quiver piltide „elama panemiseks“ ja katsetada 3D mängukaartide kasutamist.

 „Kirsina meie digiaasta tordil“ osales esimest korda Midrimaa lasteaia esindus ROBOTEX´il haridusrobotite võistlusel! Õpetaja Liisa Ojapõld pani kokku vahva meeskonna ja viis lapsed võistlema. Ka laste jaoks oli suur väljakutse osaleda rahvusvahelisel üritusel.

Kuigi õppeaasta on tänasega alles vaevalt poolepeal, on hea meel tõdeda, et kevadel koostatud süsteemne kava rakendamine on hoo sisse saanud ja ei näita raugemise märke! Tihedamalt on õpetajad hakanud kasutama Bee-Bot robotmesilasi ja LegoEducation hariduskomplekte.

Veel enne aastavahetuse saabumist täienes meie lasteaia robootika vahendite kogu Blue-Bot robotmesilaste, Dash ja Dot robotite ja Ozobot robotitega. Selline õppevahendite hulk võimaldab senisest rohkem ja laiapõhjalisemalt toetada laste huvi robootika vastu.

Isegi lasteaia jõulupidudel kõlas sel talvel digimuusika, sest täitus meie kõigi ammune ootus – lasteaed sai digitaalse klaveri! Nii saamegi öelda, et Midrimaal oli 2018.aasta tõeline digiaasta!

2019.aasta jaanuaris tuli esimest korda kokku lasteaia robogrupp ja otsustati hakata korraldama robohommikuid kõikides rühmades. Õpetajad Liisa Ojapõld ja Liina Ojamaa juhendavad laste gruppe ja loovad võimaluse teistele õpetajatele õppetegevuse kogemuse saamiseks, et edaspidi oma rühmameeskonnaga iseseisvalt läbi viia erinevaid digivahendeid rakendavaid õppetegevusi ning leida rakendust meil olemasolevatele elektroonilistele ja robootika õppevahenditele.

You Might Also Like