MIDRIMAALGI ON TULEVIKUTEGIJAID …

06.12.2019

Digivahendite ja -võimaluste osas oleme lasteaiaga viimastel aastatel teinud pikki samme uute võimaluste suunas! 

Lasteaed on taotlenud lisarahastust HITSA ProgeTiigri projektide kaudu ning panustanud valdkonna arengusse ka eelarvelisi ressursse. Meie õpetajad on hakanud iseseisvalt koostama robootika õppematerjale ja neid ka teiste lasteaedadega jagama.

Alates selle õppeaasta oktoobrikuust tegutseb lasteaias 5-7-aastastele lastele mõeldud DIGIRING, kus lapsed saavad põhjalikuma kogemuse tööst erinevate robootika- ja digivahenditega. Loodud on ka lasteaia robootika töögrupp, millesse kuukuvad õpetajad on valdkonna eestvedajad Midrimaal.

Robootika töörühma õpetajad Tuuli ja Liina osalesid 10.novembril koos Lepatriinude rühma koolieelikute Marie-Eliise, Roosi ja Keiliga “ProgeTiigri tuleviku tegijad 2019” programmi raames Harjumaa õpilasüritusel DigiTiigrijaht (http://tiigrijaht.weebly.com/ ). Õpiüritus andis lastele palju huvitavaid kogemusi ja võimaluse tutvuda teiste lasteaedade ja koolide laste poolt loodud mängudega.

Meie lasteaia laste poolt õpetaja Liisa abi toel loodud mänguga saavutati osalenud laste rühmade suur poolehoid! Kõigile pakkus suurt huvi laste loomingu ja robootika sünergia.

Täname üritusel osalenud õpetajaid, mängu loojatele ja osalenud lastele!

 

You Might Also Like