ÕPIME ÕUES!

Meie lasteaia Oravakeste rühm naudib õuesolemist luues kordumatuid kunstitöid ja “salvestab” oma rühma need e-lasteaia fotogaleriis. Suvised kevadilmad on parim võimalus õppida õues ja nautida võimalikult pikalt õuesolekuaega. Teiste Oravakeste rühma õuekunstnike töödega saavad tutvuda e-lasteaia kaudu vaid lapsevanemad!…

18.05.2018

ÕPPEREIS KADARBIKU TALUSSE

28.mail said meie lasteaias alguse käesoleva õppeaasta PRIA Koolikava raames läbiviidavad tegevused. PRIA koolipuuvilja ja -köögivilja toetust saavatel lasteasutustel on võimalik taotleda rahastust, et läbi viia projekti toetavaid tegevusi. Juba neljandat aastat on meie lapsed saanud võimaluse külastada PRIA Koolikava raames Kadarbiku köögiviljakasvatustalu. Laste…

18.05.2018

KOOLIEELIKUTE TÄNUKONTSERT

Teisipäeval, 15.mail, toimus meie lasteaias  KOOLIEELIKUTE TÄNUKONTSERT  nendele lasteaia töötajatele, kelle tööd ja tegemised on aidanud nende lasteaia-aastaid turvaliselt ja mitmekesiselt mööda saata.  Laste esinemist olid tulnud nautima tervishoiutöötaja, kokad, üldkoristajad, pesulaohoidja, juhtkonna esindajad ning õpetajad ja õpetaja abid, kelle rühmades tänvu lasteaeda lõpetavad lapsed varasematel…

18.05.2018

MIDRIMAA LIIKUMISPÄEV

Neljapäeval, 10.mail, toimus meie lasteaia esimene LIIKUMISPÄEV. Hommikul kell 9.30 kogunesid lapsed lipuväljakule. Direktor Diana Kuntori innustavad sõnad saatsid teele 12 rühma lapsed. Pikk rongkäik liikus lasteaiast Saue Gümnaasiumi staadionile. Planeeritud tegevustes lõid kaasa kõik lapsed alates 5.eluaastast. väikestel sportlastel oli vaja läbida 60m jooksurada,…

14.05.2018

OSALEME RAHULOLU KÜSITLUSES

Käesoleval kevadel on meie lasteaial võimalus osaleda SA Innove korraldatavas rahulolu küsitluses, mille käigus kogutakse infot lasteaia õpetajate ja lastevanemate lasteaiaga rahulolu kohta. Esimene täpsustatud info küsitluse kohta edastati lapsevanematele e-lasteaia veebikeskkonna kaudu. Veebilink küsimustiku juurde jõudmiseks edastatakse lapsevanematele lisaks ka e-posti kaudu. Küsitluses…

07.05.2018

KORISTUSPÄEV MIDRIMAAL

Reedel, 4.mail, oli meie lasteaias traditsiooniline KORISTUSPÄEV. Kuna ületriigiline talgupäev “Teeme Ära!” on alati nädalavahetusel, oli laste kaasamiseks oluline teha üheskoos tööd vahetult enne talgute toimumist. Kogu lasteaiapere lõi hoogsalt kaasa lasteaia õueala, lähiümbruse ja Saue mõisa pargi koristamises. Selline traditsioon on Sauel kestnud…

07.05.2018

JÄÄTMEALANE ÕPPEPÄEV LASTEAIAS

Täna toimus meie lasteaias koolieelikutele mõeldud jäätmealane õppepäev: „Mida Juku jäätmetest ei õpi, seda Juhan ei tea”. Õppepäeva käigus esitati lõbus ja kaasahaarav näitemäng koos praktilise õppetegevusega, millesse olid kaasatud ka lapsed. õppepäeva eesmärgiks oli anda lastele teadmisi prügi sorteerimisest, miks on jäätmete sorteerimine…

02.05.2018

MIDRIMAA LAPSED AUDENTESES

Reedel, 27.aprillil 2018, toumus Tallinnas, Audentese Spordiklubis 21. Üle-Eestiline lasteaedade spordipäev. Võistlustel löövad igal aastal kaasa 36 lasteaia esindused üle Eesti. Saue lasteaia Midrimaa jaoks on sellel võistlusel osalemine saanud heaks traditsiooniks. Eelmise aasta kevadel tõid meie lapsed koju mitu alavõitu ja võistluste üldvõidu…

01.05.2018

SUUR KARU LASTEL KÜLAS

Juba selle aasta kevadel tärkas meie õpetajates idee, kutsuda lasteaeda külla metoodikas kasutatava karu maskott. Mõeldud-tehtud! Kiusamisest vaba lasteaia maskott oli Saue lasteaias Midrimaa külas 3.- 4.oktoobril ja külastas õpetajate soovil rühmi, kus seda metoodikat juba kasutatakse või kohe kasutusele võetakse. Karu külastus langes…

13.10.2017