EHITUSTÖÖD MIDRIMAAL

Midrimaal toimuvad suuremahulised ehitustööd lasteaia maja energiatõhusamaks muutmiseks – lasteaia U-kujuline osa (A-, B- ja C-tiib) saab soojustuse ja kaasaegse fassaadi! Ehitustööde käigus paigaldatakse ka nõuetekohane ventilatsiooni- ja küttesüsteem. Remondiga seoses toimub lähema aasta jooksul erinevaid töökorralduslikke muudatusi, mille kohta jagatakse lapsevanematele infot rühmade…

24.07.2019

Alustasime suvise töökorraldusega

Igal aastal on juunikuu algusest kuni augustikuu lõpuni Midrimaal suvine töökorraldus. Puhkust vajavad nii lapsed kui lasteaia personal. Tasapisi väheneb töötavate rühmade arv ning lapsed koondatakse suverühmadesse. Juulikuus töötab Midrimaal vaid üks rühm, kus käivad lapsed lapsevanema avalduse ja ettemaksu alusel. Kogu info laste…

19.06.2019

PEREPÄEV MIDRIMAAL

Kevadpeo traditsioon Midrimaal ulatub kümnete aastate taha. Kui varasematel aastatel on väga oluliseks kevadpeo osaks olnud heategevuslik koogimüük, siis tänavu püüdsime peo ettevalmistusse ja läbiviimisse kaasata suuremat hulka lapsevanemaid ning põhirõhu püüdsime asetada mõnusale ja põnevale ajaveetmisele koos lastega. Traditsiooniliselt toimus laste rongkäik esinemiskohale,…

18.06.2019

ROBOOTIKA VÕIMALUSED MIDRIMAAL LAIENEVAD

Käesoleva aasta aprillikuus avas Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA)  taotlusvooru, kus oli võimalik osaleda ka kõigil alusharidusasutustel, kes soovisid lastele korraldada IT keerukamate oskuste õpetamist,  taotleda seadmete soetamiseks toetust. Toetust sai taotleda mikrokontroller arendusplaatide, robootika komplektide ja nende riistvaraliste lisade, elektroonika-mehhaanika KIT-ide, 3D printerite ning programmeeritavate droonide soetamiseks.…

14.06.2019

LASTE TEADMISED AVARDUVAD KOOSTÖÖS PRIA-ga

Saue lasteaias Midrimaa väärtustatakse laste suunamist ümbritsevat maailma märkama ja uurima võimaldades lapsel tajuda ümbritsevat erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades ja maitstes, kompides, kuulates helisid. Olulise osa õppe- ja kasvatustegevusest moodustavad õuesõpe, avastusõpe ja tervist väärtustavate tegevuste läbiviimine. Alates 2015.aasta veebruarikuust on planeeritud…

14.06.2019

SAUE VALLA LASTEAEDADE TANTSUPEOL

Saue valla lasteaedade sellekevadine tantsupidu toimus 21.mail Laagri Kooli staadionil. Tantsupeol lõid kaasa kõikide Saue valla lasteaedade tantsulapsed. Teist korda osalesid valla lasteaialaste tantsupeol Midrimaa koolieelikud ja nende õpetajad. Kell  10.00 koguneti ja leiti „oma pesa“ Laagri Kooli staadionil. Seejärel liiguti rongkäigus oma esinemiskohtadele. Avasõnad…

14.06.2019

SAUE LIONS KLUBI KINGITUS MIDRIMAA KOOLIEELIKUTELE

Kolmapäeva, 15.mai, lõunapaiku külastas meie lasteaeda üllatuslikult LC Saue  president Mati Riimaa, kes tõi lasteaeda väga üllatava uudise: meie lasteaia koolieelikutele kingitakse LC Saue poolt lasteaia lõpetamise puhul  reis Laitse Ralliparki. Selle suurepärase uudise sai lasteaia direktor mõne hetke pärast edastada ka lastele, kes toreda üllatuse…

14.06.2019

MIDRIMAAL PEETI PIDŽAAMAPIDU!

On suur rõõm tõdeda, et pidžaamapeo traditsioon Midrimaal kestab! See teeb koolieelikuks olemise eriti põnevaks! Kui vahetevahel on lapsed maikuu tiheda tegevuskava tõttu pisut väsinud, siis pidzaamapeo toimumine teeb erksaks iga koolieeliku – ka kõige tagasihoidlikuma! Need lapsed, kelle vanemad õed-vennad on juba kooliteel,…

14.06.2019

TÄNUKONTSERT KOOLIEELIKUTELT

Üsna värskeks traditsiooniks Midrimaal on saanud koolieelikute tänukontsert nendele lasteaia töötajatele, kellega lapsed on kokku puutunud oma lasteaiateel. Kontserdile kutsustakse laste tegemisi toetavad töötajad, kes igapäevaselt rühmas ei tööta ja kes võibolla lasteaia lõpetamise päeval peole ei osale. Kindlasti kutsutakse tänukontserdile ka kõik need endised…

14.06.2019

RÜTMIKAHOMMIK

Esimest korda korraldati sel kevadel Mirimaal rütmikahommik. Tõeliselt erinevate rütmide saatel liikusid kõik lapsed – pisematest kõige suuremateni. Eelmist õppeaastat kokku võttev sportlik kevadpidu andis meie liikumisõpetajatele palju positiivset tagasisidet. Uute liikumisõpetajate lisandudes koostati õppeaasta jooksul mitmekülgsed rütmikakavad ning 9.mai ennelõunal oli lastel võimalus pealtvaatajatele…

20.05.2019